ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

 

Επειδή έχουν παρουσιασθεί πολλά κρούσματα παράνομων μονάδων, οπωσδήποτε πρέπει να ελέγξετε αν διαθέτει άδεια λειτουργίας.


Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κατοχυρωθείτε ότι είναι ελεγμένη από το κράτος και κατά συνέπειαν προσφέρει ασφαλή και υγιεινή διαβίωση στους φιλοξενουμένους της.


Ρωτήστε αν υπάρχουν ώρες επισκεπτηρίου. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό το δεδομένο, εκτός του ότι σας περιορίζει, κινεί υποψίες για τον λόγο που υφίσταται π.χ. μπορεί να θέλουν να υποκρύψουν τις συνθήκες.